» » » Kaj je in zakaj je pomembna bonitetna analiza poslovanja podjetja?

Kaj je in zakaj je pomembna bonitetna analiza poslovanja podjetja?

V tokratnem zapisu vam bomo predstavili, kaj je bonitetna analiza poslovanja podjetja, zakaj jo je potrebno redno izvajati in kako lahko pripomore k zmanjšanju tveganj v poslovnem okolju.

Kaj je bonitetna analiza poslovanja podjetja?

Bonitetna analiza poslovanja podjetja je proces, pri katerem gre za rabo različnih finančnih kazalnikov. Ti omogočajo izračun bonitetne ocene, s katero je mogoče hitro in natančno preveriti finančno stabilnost in uspešnost podjetja. Bistvo bonitetne analize poslovanja podjetij je torej ugotoviti, ali je izbrano podjetja kreditno sposobno oziroma, kakšno je tveganje poslovanja s takšnim podjetjem.

Bonitetna analiza poslovanja podjetja zajema analizo finančnih podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter predstavlja osnovo za kvalitetno upravljanje tveganja neplačila.

Kot že omenjeno, sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida ključna za zagotavljanje vhodnih podatkov pri ocenjevanju tveganja podjetja. Slednje pa tolmačimo kot določanje bonitetne ocene podjetja.

Bonitetna analiza kot takšna, se osredotoča predvsem na kazalnike, s katerimi se lahko meri (in)solventnost, zadolženost, sposobnost podjetja za plačevanje rednih obveznosti – likvidnost itd.

Kako do izračuna bonitetne ocene in kakšen je pomen slednjih za poslovanje podjetja?

Za verodostojen izračun bonitetne ocene oziroma natančneje bonitete, je potrebna metodologija izbrane bonitetne hiše. Pri tem se metodologija za izračun bonitete podjetij razlikuje od izbrane bonitetne hiše. Prav tako se razlikuje način prikaza bonitetne ocene. Nekatere bonitetne hiše uporabljajo kombinacijo črk in/ali številk ter matematičnih simbolov(+/-). Pri bonitetni hiši Prva bonitetna agencija je bonitetna ocena predstavljena enoznačno, tj. v obliki številke. Glede na njihovo metodologijo, je tako bonitetna ocena predstavljena v razponu od 1 do 10. Ob tem velja omeniti, da bonitetna ocena 1, velja za “najslabšo” oceno in bonitetna ocena 10, velja za “najboljšo” bonitetno oceno.

Bonitetna ocena omenjene bonitetne hiše je predstavljena kot sinteza dveh elementov oziroma dveh ocen. V eni oceni namreč združuje “dinamično” in “statično” oceno. 

Pri tem se statična ocena določi s pomočjo finančnih kazalnikov. Vir slednjih sta, kot že omenjeno, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Medtem, ko na določitev dinamične ocene vplivajo podatki o tožbah, blokadah TRR, davčnem dolgu, plačilnih  navadah itn.

O vseh teh pa tudi drugih spremembah na ravni poslovanja partnerjev, vas lahko avtomatsko obvešča dnevni informator. Njegov osnovni namen je “monitoring podjetij”. Dnevni informator deluje v sklopu aplikacije EBONITETE.SI, o kateri boste lahko brali več v enem izmed naslednjih poglavij.

Na tem mestu izpostavljamo dejstvo, da dinamična ocena temelji na hitro spremenljivih kategorijah, ki se vsakodnevno posodabljajo. Takšna ažurnost omogoča prepoznavanje potencialnih tveganj še preden se ti negativni trendi pokažejo v bilanci stanja kot tudi v izkazu poslovnega izida subjekta. 

Več o tem, kateri so parametri za določitev statične in dinamične ocene, si lahko preberete v prispevku “Kazalniki, ki vplivajo na izračun bonitetne ocene”. Dodatno pa lahko o izračunu bonitet podjetij berete v zapisu “Izračun bonitete podjetij”.

Zakaj je pomembna bonitetna analiza poslovanja podjetja?

Bonitetna analiza poslovanja podjetja je pomembna, saj se s pomočjo slednje pridobi celovito sliko poslovanja določenega podjetja. S tem pa informacijo o tem, ali je izbrano podjetje smatrano kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Bonitetna analiza in s tem preverba bonitete, je ključna za presojo o tem, ali vstopiti v poslovanje z obstoječim oziroma potencialnim poslovnim partnerjem. Na kratko, bonitetna analiza poslovanja podjetja omogoča oceno/stopnjo tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem.

V kolikor boniteta podjetja nakazuje, da gre za finančno stabilen gospodarski subjekt, je tveganje poslovanja manjše. V nasprotnem primeru, ko boniteta podjetja nakazuje, da gre za finančno nestabilen gospodarski subjekt, je tveganje poslovanja z izbranim poslovnim subjektom večje.

Če vzamemo primer Prve finančne agencije, ki se zaradi narave svojega dela (nudi finančne storitve, kot so odkup terjatev, faktoring, kompenzacija – pobot terjatev, itd.) vsakodnevno spopada s tveganji poslovanja, kaj hitro ugotovimo, da je slednja mogoče zmanjšati in omejiti, v kolikor omenjeno podjetje redno preverja boniteto svojih poslovnih partnerjev.

V videu preverite postopek za finančno storitev, imenovano faktoring.

Poleg naštetih pa Prva finančna agencija nudi tudi finančno storitev, ki velja za najzanesljivejšo obliko zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo s strani kupca. Imenujemo jo zavarovanje terjatev.

V kolikor vas zanima več o splošni temi “upravljanje tveganja in obvladovanje tveganja”, vam bo prispevek “Upravljanje s tveganji” podal odgovore na vaša vprašanja.

Katera so orodja za izdelavo bonitetne analize poslovanja podjetja?

Na trgu obstajajo številna orodja za preverbo bonitet poslovnih subjektov. Pri tem se bomo danes osredotočili predvsem na bonitetno orodje, ki ga je izdelalo podjetje Prva bonitetna agencija. Slednja je razvila tehnološko napredno bonitetno aplikacijo E BONITETE.SI.

Aplikacija omogoča enostavno preverbo bonitet poslovnih partnerjev. Dodatno pa družba Prva bonitetna agencija glede na potrebe strank izdeluje izčrpna bonitetna poročila tako za slovenska, kot tudi tuja podjetja. 

Bonitetno orodje EBONITETE.SI je plod kontinuiranih nadgradenj, kjer je uporabnikom aplikacije v vsakem trenutku na voljo kvaliteten zbir številnih finančnih in nefinančnih parametrov. Ti posamezno podjetje umeščajo v določen razred stopnje tveganja pri poslovanju z njim.

Posledično je bonitetna ocena podjetja nedvoumna in uporabniku prijazna. To pomeni, da je razumljiva tudi tistim, ki nimajo poglobljenega računovodskega znanja.

Ob tem je potrebno omeniti še, da so osredotočenost k cilju, zanesljivosti in natančnost podatkov bonitetne aplikacije prepoznali tudi številni naročniki (uspešna podjetja, banke in finančne institucije ter tudi subjekti javnega značaja, vključno z razvojnimi skladi). Številni razvojni skladi oziroma t. i. “razpisniki”  namreč upoštevajo bonitetne ocene predstavljene v aplikaciji EBONITETE.SI.

Več o poslovanju podjetij in razlogih o tem, zakaj je pomembno redno spremljanje bonitet poslovnih partnerjev, si preberite v zapisu “Kako poslujejo poslovni partnerji, zakaj redno preverjati poslovanje podjetja in kako poiskati nova partnerska podjetja”.

Sklepna misel

Bonitetna analiza poslovanja podjetja je bistvena, v kolikor želi izbrano podjetje pred vstopom v nov posel preveriti partnerja. Preverjati je potrebno boniteto obstoječih kot tudi potencialnih poslovnih partnerjev. Pravočasna preverba bonitete poslovnega partnerja namreč zmanjša tveganja poslovanja na minimum. Podjetja lahko tako rekoč v danem trenutku preverijo finančno stabilnost, plačilne navade pa tudi druge podatke, ki pričajo o tem, ali je njihov poslovni partner označen za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.