» » » Nadstrešek za avto, postavljen ob kamniti zid

Nadstrešek za avto, postavljen ob kamniti zid

V predstavitvi, v nadaljevanju, je tokrat predstavljen nadstrešek za avto, ki smo ga postavljali v Trbovljah.

Družina Zupan ima svojo novejšo hišo postavljeno tik ob hribu, tako, da so za njo izdelani v hrib dve kamniti terasi, pri čemer spodnja, zidana, poteka tik ob hiši.

Za spodnjo so kasneje pripravljeni točkovni temelji in na njih montirani hrbtni nosilni stebri nadstreška.

Leseni nadstrešek, ki je predstavljen v nadaljevanju, služi za parkiranje dveh avtomobilov.

Nadstrešek za avto je enokapni, večji in v celoti postavljen iz lepljenega lesa. O razlikah med naravnim, suhim in žaganim lesom ter lepljenci, lahko preberete tudi v vseh ostalih predstavitvah nadstreškov, na tej povezavi. Na njej so zbrani vsi dosedanji primeri različnih postavljenih nadstreškov, lesenih pergol, vrtnih ut in zimskih vrtov.

.

Opis parkirnega mesta

.

Tlakovci pod nadstreškom so bili položeni že pred leti.
Parkirno mesto je iz dveh strani obdano s klančino, le dovozna pot je poravnana in se nadaljuje s tlakovci. Na desni strani se bo nadstrešek stikal s hišo.

Na prvi sliki spodaj je prikazana lokacija za bodoči nadstrešek za avto. Celoten nadstrešek je kasneje izdelan v dimenzijah cca. 8 metrov iz sprednje strani ter širine cca. 6 metrov na zadnji strani.

.

teren za nadstrešek za avto
Pogled na parkirno mesto, kjer bo kasneje postavljen enokapni, večji nadstrešek za avto.

.

Postavljanje nosilnih stebrov

.

Pri postavljanju nosilnih stebrov, je bilo potrebno predhodno pripraviti temelje.

Na hrbtni strani nadstreška so nosilni stebri postavljeni za zidno obdelano teraso na točkovne temelje.
Ti so izdelani tudi na levi strani in so namenjeni stranskim nosilnim stebrom.

Na desni strani se nadstrešek s prečno lego stika s fasado hiše.

Postavljanje sredinskega nosilnega stebra na levi strani nadstreška ter pogled na krajše, hrbtne nosilne stebre v hrbtišču nadstreška, je prikazan na spodnji sliki:

.

postavljanje nosilnih stebrov
Postavljanje nosilnih stebrov in prečnih leg. Kot v večini ostalih primerov postavljanja nadstreškov, je tudi tukaj, material na prizorišče pripeljan, zaščiten s folijo.

.

Postavljanje krajših nosilnih stebrov na točkovne temelje za kamnitim zidom, je prikazano na spodnji sliki:

.

krajši nosilni stebri
Postavljena hrbtna nosilna konstrukcija.

.

Desni (iz zunanje strani) nosilni steber na vhodni strani nadstreška, je postavljen povsem v kot hiše.
Z dvojno prečno lego je povezan z levim nosilnim stebrom na drugi strani:

.

nosilni steber v kotu hiše
Nosilni steber v kotu hiše na hrbtni strani vetrolova.

.

Postavljanje špirovcev

.

Po tem, ko so postavljeni vsi nosilni stebri in prečne lege (ki so dodatno obojestransko podprte z lesenimi, poševnimi rokami), sledi postavljanje špirovcev.

Ti potekajo vzdolžno z nadstreškom in so nagnjeni nazaj.
Kot zapisano že višje v prispevku, bo streha enokapna, podeskana, na vrhu položena z osb ploščami ter pokrita s sika kritino, ki se uporablja za izdelovanje ravnih streh.

Pogled na skoraj dokončano polaganje špirovcev iz zadnje smeri hiše, je predstavljen na spodnji sliki:

.

prečne lege nadstreška
Pogled na prečne lege nadstreška iz hišne strani.

.

Na sliki lahko vidimo tudi izdelane hrbtne točkovne temelje za kamnitim zidom, obenem pa je v ospredju prikazana tudi rešitev nadstreška pod napuščem strehe hiše.

Pogled na dokončane položene vzdolžne špirovce, iz zgornje strani, je prikazan na spodnji sliki:

.

položene prečne lege nadstreška
Položene prečne lege nadstreška. Lepljenec.

.

Podeskanje in streha

.

Iz spodnje strani podeskan nadstrešek za avto izgleda tako:

.

nadstrešek za avto iz spodnje strani
Podeskan nadstrešek za avto iz spodnje strani.

.

Pogled iz zgornje strani prikazuje polaganje osb plošč na položene deske.

.

osb plošče nadstrešek za avto
Nadstrešek za avto iz zgornje strani – polaganje osb plošč.

.

Slika dvojno ojačane konstrukcije na prečnih legah med nosilni stebri, po tem, ko je streha iz spodnje strani, že obdelana, je prikazana spodaj:

.

dvojna konstrukcija nadstreška
Slika dvojno ojačane konstrukcije prečnih leg med nosilnimi stebri.

.

Postavljen nadstrešek za avto

.

Pogled na dokončan nadstrešek za avto iz sprednje, dovozne strani, je viden spodaj:

.

nadstrešek za avto od spredaj
Pogled na nadstrešek za avto iz dovozne smeri.

.

Stranski pogled tukaj:

.

nadstrešek za avto stranski pogled
Stranski pogled.

.

Zaradi 8 metrske širine iz sprednje strani, nadstrešek za avto brez težav služi parkiranju dveh večjih avtomobilov. Žlebi za odvod meteornih voda so naknadno urejeni na hrbtni strani, sika kritina je predhodno pokrita s filcem.

Za vse, ki se zanimate za lesene nadstreške, so v Vodniku za izbiro ustreznega lesenega nadstreška, zbrani številni primeri, nasveti in tudi prikaz izdelave info ponudbe za postavljanje lesenega nadstreška, sicer pa si nekatere ostale izvedbe, tako enokapnih, kot dvokapnih nadstreškov, lahko ogledate tudi na tej povezavi.