» » » Če se zanimate za nadstrešek za dva avtomobila

Če se zanimate za nadstrešek za dva avtomobila

Nadstrešek za dva avtomobila je med vsemi nadstreški, ki so sploh namenjeni parkiranju avtomobilov, še najbolj pogost.

Glede na to, da po njem povprašuje največ ljudi, saj ima povprečno slovensko gospodinjstvo danes že najmanj dva avtomobila, je spodaj, v nadaljevanju, predstavljen izbor treh različnih nadstreškov, namenjenih dvema avtomobiloma.

V osnovi se vsak nadstrešek, ne samo nadstrešek za dva avtomobila, deli na to, iz kakšnega lesa je narejen. Poznamo nadstrešek iz lepljenega lesa (o razlikah med lepljenim in naravnim, suhim, žaganim lesom je precej napisano v Vodniku za izbiro ustreznega nadstreška) in nadstrešek, izdelan iz naravnega in posušenega lesa.

Nato se nadstrešek za dva avtomobila lahko deli tudi po vrsti strehe. Lahko je enokapni ali dvokapni.
Lahko je izdelan z ravno leseno konstrukcijo, lahko pa z lamelnimi loki.

Po zahtevanih delih za postavitev nadstreška za dva avtomobila, pa se ponudba razlikuje tudi po količini potrebnih del, da nadstrešek stoji (priprava temeljev ali plošče, izdelava zgolj lesene konstrukcije, montaža, izdelava in polaganje kritine, podeskanje, zapiranje nadstreška, morebitna izdelava dodatne ute, ipd…)

.

Nadstrešek za dva avtomobila,
naslonjen ob klančino

.

Že v prispevku, kjer je prikazana izdelava večjega nadstreška za dva avtomobila ob novejši hiši, ste lahko videli primer nadstreška z enokapno streho, ki je obenem naslonjena na hišo.
Dovoz za oba avtomobila je urejen iz parkirne strani, eno izmed slik tega nadstreška, lahko vidite tudi spodaj:

.

nadstrešek za dva avtomobila
Nadstrešek za dva avtomobila, postavljen na klančino ob hiši. Enokapna streha.

.

Nadstrešek na zgornji sliki meri iz sprednje strani v širino približno 8 metrov. Iz zadnje strani je njegova skupna širina približno 6 metrov.

Značilnost takšnega nadstreška je, da je v celoti izdelan iz lepljenega lesa, medtem, ko je sama streha v celoti podeskana iz spodnje strani, iz zgornje pa obita z OSB ploščami na katere je položena sika kritina.

.

Večji, dvokapni nadstrešek za dva avtomobila

.

V primeru, kjer je predstavljena izdelava nadstreška za dva avtomobila z dvokapno streho (na Destrniku), ste lahko zasledili eno izmed spodnjih slik:

.

dimenzije dvokapnega nadstreška
Nadstrešek za dva avtomobila – dvokapna streha.

.

Ta nadstrešek za dva avtomobila, je po dimenzijah, od zgornjega še večji.
Njegove dimenzije so približno 12 x 10 metrov, tudi ta pa je postavljen tako, da je na svoji desni, naslonjen ob obstoječo hišo.

Ta nadstrešek je izdelan iz naravnega in suhega, žaganega lesa, na koncu pa je streha prekrita s pločevinasto kritino in obdelana s kovinskimi obrobami.

.

Moderen nadstrešek za dva avtomobila

.

Tretji primer, kjer je predstavljena izdelava večjega nadstreška, namenjenega najmanj dvema avtomobiloma, boste našli na tej povezavi.

V njem, za razliko od zgornjih dveh, nadstrešek za dva avtomobila, vključuje tudi izdelano uto ter podaljšano streho na zadnji strani, ki služi kot pokrita vrtna terasa. Sliko tega izdelka iz sprednje in zadnje strani, lahko vidite spodaj:

.

Nadstrešek z lopo
Pogled na moderen nadstrešek za dva avtomobila iz sprednje in zadnje strani.

.

V tem primeru je šlo za postavljanje nadstreška v skupni dolžini cca 12 metrov.
Širina je slabih 5 metrov.

Material je v celoti lepljen les, impregniran in dokončno prebarvan že v delavnici.

Za razliko od zgornjih dveh primerov, ima tak nadstrešek, na sredini izdelano dodatno uto za orodje in kolesa, pa tudi prehod iz sprednjega pod zadnji del nadstreška je dodatno obdelan z masivni lesenimi, drsnimi vrati.

Za tiste, ki se posebej zanimajo za nadstreške z dodatnimi vrtnimi utami oz., ki jih zanima izdelava samostojnih ut, je primer treh po naročilu izdelanih vrtnih ut, predstavljen na povezavi.

Zgornji nadstrešek ima kot podlago položene tlakovce, sicer pa boste že iz ostalih naših prispevkov opazili, da se ljudje pri izbiri podlage za nadstrešek, odločajo za najrazličnejše možnosti.

Med najpogostejšimi so puščena naravna podlaga (za to se odločijo največkrat v primerih, ko gre za nadstrešek na vrtnem delu hiše), podlaga iz položenih tlakovcev ali pralnih kock (primer zgoraj), betonska podlaga, v zaprtih delih ut, lop in pokritih nadstreškov namenjenih letnim kuhinjam, pa se ljudje pogosto odločijo tudi za wpc deske.

.

Na kaj si je treba odgovoriti, preden postavimo nadstrešek za dva avtomobila?

.

Če se odločate za nadstrešek za dva avtomobila, povzemimo najpomembnejše točke, na katere je treba pomisliti pred njegovo postavitvijo:

  • dimenzije nadstreška za dva avtomobila zahtevajo najmanj 3 m v globino in 6 v širino
  • lesni material je lahko lepljenec, naraven les ali kombinacija obojega
  • streha je lahko enokapna ali dvokapna
  • izgled je lahko klasičen ali moderen
  • nadstrešek za dva avtomobila je lahko samostoječ ali pa se drži obstoječega objekta
  • katera dela naj vključuje njegova izdelava (priprava temeljev, izdelava samo konstrukcije, montaža,….)

.

Glede na naše izkušnje, dosedanjo izdelavo in njihovo montažo, tako v Sloveniji kot tujini (Avstrija, Hrvaška), se priporočamo za ponudbo za izdelavo nadstreška tudi mi. Lahko kar čez kontaktne možnosti.