» » » 4 tipske izvedbe nadstreškov za dve vozili. V skicah

4 tipske izvedbe nadstreškov za dve vozili. V skicah

Kdor spremlja naše prispevke na temo lesenih nadstreškov, je zagotovo opazil, da so dosedanje objave vsebovale v glavnem slikovni material. Naše dosedanje objave tukaj.

V današnjem prispevku pa predstavljamo možnost za poceni nadstrešek za avto, po večini v skicah.

Ko kupce zanima predvsem poceni izvedba nadstreška za avto, najprej pogleda med tipske izvedbe nadstreškov. In sicer v dimenzijah, ki zadostujejo za zaščito dveh avtomobilov.

Ponavadi izbira med enokapnimi, dvokapnimi in štirikapnimi nadstreški ter nadstreški, ki so enostransko vpeti na obstoječi objekt.

Poceni nadstrešek za avto
Primer tipske izvedbe lesenega nadstreška.

Enokapni leseni nadstrešek za dve vozili

Spodaj je skica tipske izvedbe enokapnega lesenega nadstreška, postavljenega na šestih stebrih, dimenzij 12 x 12 cm.

Notranje dimenzije takšnega nadstreška so 5 m x 5 m, streha, ki ima naklon 3° pa se izvede tako, da je napušč na vse strani 50 cm.

Poceni nadstrešek za avto
Skica enokapnega nadstreška.

Tlorisna površina (površina strehe takšnega nadstreška) je 36 m2.
Končna višina nadstreška je med 250 cm in 255 cm, višina vhodne odprtine pa približno 215 cm.

Poceni nadstrešek za avto
Stranski pogled na konstrukcijo.

Dvokapni leseni nadstrešek za dve vozili

Gre za nadstrešek, ki je postavljen na enakih temeljih, kot nadstrešek, ki je opisan zgoraj, torej 5m x 5m in z enakimi dimenzijami stebrov (12 cm). Zaradi oblike strehe, ki je v tem primeru dvokapnica z naklonom 25°, so napušči na vseh straneh 40 cm. 

Poceni nadstrešek za avto
Skica dvokapnega nadstreška.

Tlorisna velikost je zato nekoliko manjša, kot pri enokapnem nadstrešku, je pa zato površina strehe nekoliko večja in znaša dobrih 37 m2. Končna višina nadstreška je približno 360 cm, višina vhodne odprtine pa prav tako kot zgoraj, približno 215 cm.

Poceni nadstrešek za avto
Stranski pogled na konstrukcijo.

Štirikapni leseni nadstrešek za dve vozili

Dimenzije temeljev takšnega nadstreška so 4 m x 7 m, za postavitev pa prav tako uporabimo stebre 12 x 12 cm. Ker so 40 cm napušči in naklon strehe 25° enaka, kot pri dvokapnem nadstrešku, je skupna tlorisna površina 480 cm x 780 cm. Za obdelavo takšne strehe potrebujemo dobrih 41 m2 strešne kritine.

Poceni nadstrešek za avto
Skica štirikapnega lesenega nadstreška.

Končna višina nadstreška je približno 345 cm, višina vhodne odprtine pa prav tako približno 220 cm.

Nadstrešek, ki je enostransko vpet na obstoječi objekt

Pri tej izvedbi nadstreška, se temelji pripravijo tako, da so od objekta odmaknjeni 3m, postavimo pa 4 stebre, ki so drug od drugega odmaknjeni 2m. Naklon strehe je običajno 5°, napušč pa čez osnovno konstrukcijo sega 30 cm. Skupna tlorisna površina in obenem površina strehe je 28,5m2, končna višina pa približno 265cm.

Poceni nadstrešek za avto
Skica konstrukcije, vpete na obstoječ objekt.
Poceni nadstrešek za avto
Stranski pogled na konstrukcijo enostransko vpetega nadstreška.

Naj bo za danes dovolj.
Vabim vas, da še naprej spremljate naše prispevke in se priporočam za izdelavo informativne ponudbe.