» » » 6 osnovnih možnosti postavitev modernih kuhinj

6 osnovnih možnosti postavitev modernih kuhinj

Postavitev moderne kuhinje je mogoče v prostor izvesti v več različnih izvedbah. Med osnovne možnosti postavitve kuhinje sodijo postavitev moderne kuhinje v enovrstnem nizu, kot dvovrstna kuhinja, kotna kuhinja, kuhinja v obliki črke U ter kot kuhinjo s polotokom in otokom.

Več o modernih kuhinjah po naročilu, boste našli tudi v prispevku, na povezavi.

V vseh primerih je pred samim načrtovanjem postavitve moderne kuhinje, potrebno upoštevati postavitev vseh inštalacij (električne vtičnice, stikala, vodovodnih napeljav ter prostor namenjen za kuhinjsko napo). Obenem pa je postavitev moderne kuhinje odvisna tudi od položaja kuhinje, lokacije stavbnega pohištva (vhodnih in prehodnih vrat v kuhinjo, morebitnih izhodov na teraso ali balkon, povezanost z jedilnico in dnevno sobo, ipd…).

V spodnjih primerih so prikazani nasveti za 6 najosnovnejših postavitev kuhinje.

.

Postavitev moderne enovrstne kuhinje

.

Za postavitev enovrstne kuhinje se najpogosteje odločamo v blokovskih stanovanjih, ki imajo takšno postavitev kuhinje že predvideno vnaprej. Obenem je enovrstna postavitev pogosta v manjših kuhinjah, v kuhinjah manjših stanovanj, apartmajih, vikendicah in podobnem.

V tem primeru gre dejansko za to, da kuhinjske elemente oz. celoten kuhinjski niz postavimo ob eno zidno steno. V nekaterih primerih je to od enega do drugega zidu, ponekod pa se enovrstne, moderne kuhinje nadaljujejo s podobnim pohištvom kot v sami kuhinji, tudi v jedilnici ali dnevni sobi.

V veliko primerih enovrstne postavitve kuhinj, boste zaradi prostorske izkoriščenosti, našli elemente enovrstno postavljene kuhinje, v spodnjem in dodatnem, zgornjem kuhinjskem nizu.

Enovrstna postavitev moderne kuhinje je prikazana na spodnji sliki:

.

postavitev moderne kuhinje
Enovrstna postavitev moderne kuhinje.

.

 Dvovrstna postavitev moderne kuhinje

.

O dvovrstni postavitvi kuhinje govorimo takrat, ko sta kuhinjska niza postavljena v dveh vrstah, ki ležita vzporedna druga z drugo.

Tak primer postavitve moderne kuhinje bo zanimal precej družin v blokovskih stanovanjih, kjer je kuhinjski prostor predviden kot prehoden prostor npr. iz predsobe proti dnevni sobi ali jedilnici, dvovrstna kuhinja pa bo prišla še najbolj prav v kuhinjskih prostorih, ki so daljši in ožji.

Pri tej postavitvi kuhinje moramo biti pozorni, da med obema kuhinjskima nizoma ostaja dovolj prostora za nemoteno kuhanje in gibanje tudi v primerih, ko imamo na eni strani kuhinjskega niza, odprte predale. Če prostor omogoča, računajmo, da med obema nizoma ostaja vsaj dobrih 60 cm prostora, tudi, ko so iz obeh strani kuhinje, predali povsem odprti.

Za razliko od enovrstne postavitve kuhinje, je večina dvovrstnih kuhinj narejena tako, da je hrbtni del kuhinje v celoti zapolnjen s kuhinjskimi elementi (tudi z zgornjim nizom elementov), na nasprotni strani pa je postavljen le niz spodnjih kuhinjskih elementov.

Dvovrstna kuhinja se lahko, namesto klasičnega kuhinjskega niza z elementi, v nasproti ležečem nizu zaključuje tudi s kuhinjskim polotokom in otokom.

Primer, ki prikazuje moderno postavitev kuhinje v dveh nizih, je prikazan spodaj:

.

moderna postavitev kuhinje
Moderna postavitev kuhinje v dveh vrstah.

.

Kotna postavitev moderne kuhinje

.

Za kotno kuhinjo se odločamo v primerih, ko prostor omogoča, da s kuhinjskimi elementi izkoristimo tudi kotne prostore kuhinje. Kotna postavitev moderne kuhinje je lahko izvedena z dvema enakokrakima kuhinjskima nizoma, v večini primerov, v praksi pa je tako, da je eden izmed kuhinjskih krakov daljši od drugega.

Za razgibanost moderne kotne postavitve kuhinje, lahko poskrbimo tako, da enega izmed krakov dodatno dvignemo, da kotno kuhinjo opremimo tudi pod poševni strop mansardnega prostora, ali, da kotno postavljeni moderni kuhinji, dodamo še osrednji kuhinjski element na njeni sredini (npr. kuhinjski otok ali jedilno mizo).

Primer kotne postavitve moderne kuhinje z dodatnim elementom za vgradni pomivalnik je prikazan na spodnji sliki:

.

kotna postavitev kuhinje
Kotna postavitev moderne kuhinje z dodatnim kuhinjskim nizom za vgradni pomivalnik.

.

Postavitev moderne kuhinje v obliki črke U

.

Kuhinja v obliki črke U je v bistvu dvovrstna kuhinja s prečnim, povezovalnim kuhinjskim nizom. Kuhinja v obliki črke U je lahko postavljena tako, da U gleda prečno na ostali prostor, ali pa jo postavimo kot U v katerega je mogoče vstopiti po sredini.

Prednost tako zasnovane in postavljene moderne kuhinje je v njenem izkoristku celotnega prostora, saj s kuhinjskimi elementi, v tem primeru v celoti zapolnimo vse tri zidne stene kuhinje.

V odvisnosti od velikosti razpoložljivega prostora so kuhinje, postavljene v obliki črke U, bolj prisotne v večjih prostorih.

Tudi pri tovrstnih kuhinjah se lahko posamezni kuhinjski elementi, nadaljujejo v drug prostor.

.

postavitev kuhinje v obliki črke U
Postavitev moderne kuhinje v obliki črke U in nadaljevanje z jedilnico.

.

Postavitev moderne kuhinje s polotokom

.

Kuhinja s polotokom je primerna tako za večje kot manjše prostore. Če imamo željo po takšni postavitvi kuhinje, je potrebno že pri sami zasnovi, upoštevati ali nameravamo v kuhinjski polotok namestiti gospodinjske aparate, ki zahtevajo vodo ali elektriko. Je pa tak tip postavitve moderne kuhinje primeren predvsem v primerih, ko v kuhinjski ambient znotraj polotoka, želimo “ujeti” tudi jedilnico.

Primer, kjer je prikazana moderna postavitev kuhinje s polotokom, lahko vidite na spodnji sliki:

.

postavitev kuhinje s polotokom
Postavitev kuhinje s polotokom.

.

Na sliki je vzdolžni del kuhinje izdelan vgradno v steno.
Pravokotno nanj pa se navezuje kuhinjski polotok z vgradno kuhalno ploščo, nad katerim je zasnovana moderna kuhinjska napa.

.

Postavitev kuhinje z otokom

.

Zadnja izmed šestih osnovnih možnosti postavitev kuhinje, je njena postavitev s pomočjo kuhinjskega otoka. Kuhinjski otoki so postali priljubljeni šele pred kakšnim dobrim desetletjem ali nekaj več. V zadnjem času pa jih vse več družin izkorišča za to, da vanje montira pomivalnike, vgradne kuhinjske plošče in druge gospodinjske aparate.

Podobno kot pri pol otočni postavitvi kuhinje, je tudi pri kuhinji z otokom potrebno že vnaprej predvideti potrebne inštalacije za morebitne aparate v, nad in ob kuhinjskem otoku.

Postavitev moderne kuhinje z otokom je prikazana na spodnji sliki:

.

postavitev kuhinje z otokom
Postavitev moderne kuhinje z otokom.

.

**************

.

Če ste v fazi, ko premlevate možnosti in opcije za najbolj optimalno postavitev moderne kuhinje, tudi sami, vas vabimo, da si dodatne primere postavitev ogledate tudi na tej strani ali, da se nam oglasite preko spodnjih kontaktnih možnosti.

Z veseljem se bomo pogovorili z vami.