» » S prezračevalnim sistemom proti škodljivim plinom

S prezračevalnim sistemom proti škodljivim plinom

Napisano v: Trendi | 0

Sodobno življenje nas pogosto zadržuje v zaprtih prostorih, v katerih pa smo lahko izpostavljeni škodljivim plinom. Veliko jih je za naša čutila nezaznavnih, kar pomeni, da niti ne vemo, da jih vdihujemo. Ti plini, ki izhajajo iz različnih virov, od gradbenih materialov, čistil do pohištva, lahko neopazno vplivajo na naše zdravje, povzročajo dolgoročne škodljive učinke in zmanjšujejo kakovost našega bivanja.

V tem kontekstu postaja prezračevalni sistem, ne le dodatek k udobju našega doma, temveč nujna komponenta za ohranjanje zdravja in zagotavljanje dobrega počutja.

Škodljivi plini v notranjih prostorih

V zaprtih prostorih se lahko nahaja široka paleta škodljivih plinov, ki izvirajo iz mnogih, pogosto nepričakovanih virov. Med najbolj pogoste sodijo radon, ogljikov monoksid in hlapne organske spojine.

Radon

Radon (Rn) je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora, ki nastane z razpadom radija. Je eden najtežjih plinov in je nevaren za naše zdravje. Škodljivi za zdravje so predvsem njegovi razpadni produkti, ki so skupaj s plinom vedno prisotni v zraku. Kot aerosoli se usedajo na steno dihalnih poti in napadajo okoliško tkivo ter ga poškodujejo.

Ker je radon prisoten v zemlji, v naše domove pronica skozi zemeljska tla skozi razne odprtine, razpoke v stenah, špranje in morebitne druge odprtine.

Koncentracija plina radona v stanovanjskem objektu

Koncentracija radona se meri v bekerelih na kubični meter zraka (Bq/m³), sistematično pregledovanje in izvajanje meritev pa se izvaja na ravni države.

V Sloveniji za to skrbi Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ki izvaja redne preglede javnih objektov, na voljo pa je tudi možnost meritve v zasebnih hišah in stanovanjih na področjih z večjo koncentracijo radona.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča ukrepanje pri koncentracijah radona višjih od 100 Bq/m³, čeprav lahko nacionalni varnostni standardi variirajo. V Sloveniji je ta meja postavljena na 300 Bq/m³. Glede na to, da ni varne ravni izpostavljenosti radonu, je priporočljivo, da so te ravni čim nižje.

Zaradi geografskih značilnostih, vrste in prepustnosti kamnin, smo na domačih tleh v večjem delu države izpostavljeni pronicanju tega radioaktivnega in rakotvornega plina v bivalne prostore.

Zmanjšanje koncentracije radona v zaprtih prostorih je zelo pomembno za naše zdravje in ga je mogoče doseči z različnimi metodami: izboljšano prezračevanje, zatesnitev razpok v temeljih in z večjimi gradbenimi posegi.

Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksid je smrtonosen plin brez vonja, ki se sprošča pri nepopolnem izgorevanju fosilnih goriv.

Raven ogljikovega monoksida v zaprtih prostorih lahko naraste zaradi nepravilne namestitve ali nepravilnega delovanja oziroma vzdrževanja peči in kaminov za ogrevanje prostorov ter sanitarne vode, nepravilno zgrajenega dimnika ali kadar je v prostoru slabo prezračevanje ali za prezračevalni sistem ni poskrbljeno.

Za vsak objekt, ki se ogreva z zgoraj naštetimi sistemi je sicer visoko priporočljiva vgradnja alarmne naprave, ki opozori na visoko koncentracijo ogljikovega monoksida.

Zastrupitve z ogljikovim monoksidom so različnih razsežnosti, od blagih in vse do smrtnih.

naprava, ki zaznava vsebnost ogljikovega monoksida v prostoru

Hlapne organske spojine

Hlapne organske spojine (HOS) predstavljajo skupino tekočih kemikalij, ki se ob sobni temperaturi hitro pretvarjajo v plinasto obliko in lahko kontaminirajo zrak.

Te spojine najdemo v širokem spektru izdelkov, uporabljenih v tekstilni, obutveni, gradbeni in tudi mizarski industriji, vključno z barvami, lepili, topili in sredstvi za čiščenje.

Izpostavljenost HOS lahko povzroči različne zdravstvene težave, od takojšnjih dražilnih reakcij do dolgoročnih, resnejših posledic. Pomembno je, da se zavedamo prisotnosti teh spojin v vsakdanjih izdelkih in sprejmemo potrebne ukrepe za zmanjšanje njihove koncentracije.

Posledice škodljivih plinov v zaprtih prostorih

Te snovi lahko pri dolgotrajni izpostavljenosti povzročijo resne zdravstvene težave, vključno z boleznimi dihal, glavoboli, utrujenostjo in povečanimi tveganji za rakotvornimi obolenji. Problem škodljivih plinov v notranjih prostorih je še toliko bolj pereč v sodobnih, tesno zaprtih domovih, kjer je naravna izmenjava zraka omejena, kar lahko vodi v kopičenje in zastajanje teh plinov na nevarnih ravneh.

Bistveno je prepoznati prisotnost in potencialna tveganja teh plinov ter sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo zmanjšanje, med katerimi ima ključno vlogo učinkovito prezračevanje.

Prezračevalni sistemi – osnove delovanja

Rekuperacija zraka

Lokalni prezračevalni sistem

Lokalni rekuperator deluje neodvisno v posameznih prostorih ali območjih. Glavna komponenta je lokalna prezračevalna enota, ki je vgrajeno v steno objekta in omogoča pretok zraka od zunanjosti v notranjost in obratno.

Lokalna prezračevalna enota običajno vključuje kakovostne filtre za čiščenje zraka, keramični zbiralnik toplote (za rekuperacijo toplotne energije), zračno cev, reverzibilen ventilator in dušilnik hrupa. Glavne značilnosti lokalnega prezračevalnih sistemov so:

  • Nenehno prezračevanje: Omogočajo konstantno izmenjavo zraka med notranjim prostorom in zunanjim okoljem.
  • Enostavna namestitev: Lokalni prezračevalni sistem zahteva minimalne gradbene posege in se lahko namesti zgolj v nekaj urah, brez potrebe po obsežnih prenovah.
  • Ciljano prezračevanje: Idealno za prostore, kjer so potrebe po svežem zraku specifične in lokalizirane (kuhinje, dnevne sobe, spalnice).
  • Nižja investicija: Zaradi manjše kompleksnosti in enostavne namestitve so pogosto cenejša rešitev v primerjavi s centralnimi sistemi.

Centralni prezračevalni sistem

Centralni rekuperator je sistem, ki zagotavlja celovito zračenje za celoten objekt preko mreže kanalov, ki so povezani z eno ali več glavnimi centralnimi prezračevalnimi enotami. Glavne značilnosti centralnega prezračevanja so:

  • Učinkovita razporeditev zraka: Centralni prezračevalni sistem omogoča enakomerno distribucijo svežega zraka po vseh prostorih in istočasno odstranjevanje postanega, onesnaženega zraka. Potrebe po odpiranju oken praktično ni več.
  • Možnost rekuperacije toplote: Mnogi centralni sistemi vključujejo rekuperatorje, ki omogočajo vračanje dela toplote iz odvodnega zraka na svež, vstopni zrak. To pomeni večjo energetsko učinkovitost, saj zmanjšuje potrebe po ogrevanju in hlajenju.
  • Nadzor kakovosti zraka: Centralni prezračevalni sistem lahko vključuje napredne filtre za čiščenje zraka in senzorje, ki nadzorujejo kakovost zraka in avtomatično prilagajajo delovanje sistema (odvisno od modela).
  • Primernost za večje objekte: Zaradi svoje kompleksnosti in obsežnosti so centralni prezračevalni sistemi idealni tudi za večje stanovanjske, komercialne ali javne zgradbe, kjer je pomembno zagotoviti konsistentno kakovost zraka.

Izberite pravi prezračevalni sistem

Prezračevalni sistem

Pri izbiri pravega prezračevalnega sistema za vaš dom ali delovni prostor je ključno upoštevati, kako bo ta sistem prispeval k izboljšanju kakovosti zraka, zlasti v smislu zmanjšanja koncentracij škodljivih plinov.

Pravilno zasnovan in učinkovito delujoč prezračevalni sistem namreč igra pomembno vlogo pri odstranjevanju ali zmanjševanju prisotnosti nevarnih plinov, kot so radon, ogljikov monoksid in hlapne organske spojine, ki lahko izvirajo iz različnih virov v vašem domu.

Z izmenjavo onesnaženega notranjega zraka z zunanjim, svežim zrakom prezračevalni sistem, ne le izboljša splošno kakovost zraka, temveč tudi aktivno zmanjšuje koncentracijo škodljivih plinov in preprečuje vstop drugim onesnaževalcem, s čimer se zmanjša tveganje za zdravstvene težave povezane z njihovo izpostavljenostjo.

Pri oceni različnih sistemov razmislite o učinkovitosti njihove filtracije in izmenjave zraka. Preverite, katere filtre vsebujejo in kakšni so zračni tokovi. Še posebej učinkoviti so prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote, ki lahko zmanjšujejo potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju.

Prav tako upoštevajte stroške vzdrževanje sistema, saj sta redno čiščenje in zamenjava filtrov pomembna za zagotavljanje učinkovitosti pri zmanjševanju koncentracij škodljivih plinov skozi čas.

Skrbno izbran prezračevalni sistem predstavlja vir svežega zraka v notranjosti in pomemben korak k varovanju zdravja vseh, ki bivajo ali delajo v prostoru.

Viri:

https://www.gov.si/teme/zmanjsevanje-izpostavljenosti-radonu/
http://www.stavbnabiologija.si/nevarnosti/toksicni-plini/
https://www.gzs.si/Default.aspx?TabId=33482&language=sl-SI&SkinSrc=[G]Skins/GZS/PrintNoSkin&ContainerSrc=[G]Containers/GZS/NoTitle&dnnprintmode=true
https://www.denetim.com/sl/laboratuvar/tekstil-kimyasal-testler/ucucu-organik-bilesikler-voc/