» » Kako poteka SEO optimizacija spletnih strani Mizarstvo.si

Kako poteka SEO optimizacija spletnih strani Mizarstvo.si

Našo skupino spletnih strani, ki sodijo pod okrilje Mizarstvo.si, sestavlja več spletnih strani (Vgradne-omare.eu, Drsna-vrata.si, Otroške-sobe.com, Spalnice.eu), spodaj pa je razloženo kako poteka SEO optimizacija spletnih strani, ki sodijo v celotno skupino, v lesarstvo in mizarstvo usmerjenih, naših spletnih strani.

Razlaga, v nadaljevanju, utegne koristiti tako ostalim lastnikom spletnih strani, ki delujete v mizarski, lesarski in pohištveni panogi, kakor tudi tistim, ki se zanimate na splošno za SEO optimizacijo vaših strani, ker lahko precej, spodaj predstavljenih idej, implementirate na svojih internetnih straneh (četudi te niso povezave z mizarstvom).

O čem je govora v tem, našem, drugem zapisu (v sklopu zapisov Kako gradimo in razvijamo spletno stran Mizarstvo.si).

Če je prvi naš zapis, bolj usmerjen v predstavitev idej in možnosti za izvajanje Google oglaševanja ter pojasnjevanju tega v čem je razlika med Google, plačljivim oglaševanjem in neplačljivim (SEO pristopom) na Googlu, boste v tem, drugem zapisu, bolj priča prikazom primerov ustreznega SEO optimiziranja spletnih vsebin na Mizarstvo.si.

SEO optimizacija spletnih strani Mizarstvo.si ima za posledico višjo uvrstitev posameznih strani na Googlu. Nekatere izmed naših strani, so tako redno uvrščene med top 3 uvrstitve na prvi strani Googla, nekatere pa so v preteklosti bile celo prve, na prvi strani Googla, po več let (npr. spletna vsebina leseni nadstreški).

Kaj je SEO optimizacija spletnih strani

Po domače zapisano, je SEO optimizacija spletnih strani, preprosto in predvsem REDNO izvajanje različnih aktivnosti na spletnih straneh, z namenom, da te, izvedene aktivnosti, na srednji rok, pomagajo spletnim stranem, da se uvrstijo višje v iskalniku Google.

Podrobnejši in celovit zapis o tem kaj je optimizacija spletnih strani in predvsem kako poteka optimizacija spletnih strani, na splošno, za vse, ne samo naše, mizarske spletne strani, je predstavljen na spletni strani Seo-Praktik, ki jo namenjamo izključno SEO optimizaciji (vseh) spletnih strani.

Čeprav se sam izraz “SEO optimizacija spletnih strani” za marsikoga sliši ekstra učeno, boste skozi spodnji prikaz primerov, ugotovili, da je vsa “znanost” SEO optimiziranja spletnih strani, pravzaprav preprosta.

Glavna skrivnost uspeha pri SEO optimizaciji spletnih strani, je prej, kot v tehnični izvedbi posameznih SEO korakov, prej v konsistentnem, rednem in discipliniranem izvajanju teh korakov.

SEO optimizacijo, za svoje spletne strani, lahko izvaja vsak (sam), je pa za njen uspeh pomembno, da ima svoj “mindset” in cilje optimizacije spletnih strani, zastavljene na dolgi rok, ker se nemalokrat uspehi iz naslova SEO optimiziranja spletnih strani, pokažejo šele čez več mesecev (in tudi let), precej lastnikov spletnih strani, pa v tem času, obupa ali pa ne vzpostavi sistema izvajanja in spremljanja SEO aktivnosti in rezultatov, na način, da ohranijo sploh fokus na svoje SEO cilje.

Kako deluje spletna optimizacija

Spletna optimizacija deluje po zelo preprostem pravilu:

Bolj kot spletna stran upošteva aktualne onsite SEO elemente, bolj učinkovite so offsite SEO aktivnosti, ki pomagajo spletnim stranem, dosegati visoke pozicije na Googlu, za najtežje, t.i. generične ključne besede.

Onsite SEO optimizacija predstavlja (redno) izvajanje izboljšav na spletni strani na način, da zasledujejo aktualna SEO pravila. Aktualna SEO pravila, sem zapisal zato, ker Google svoja SEO pravila redno posodablja (skladno z razvojem svojega algoritma, ki se sam uči) in tudi zaostruje (standardi za kakovost spletnih strani, ki jih Google želi prikazovati svojim uporabnikom, tam, kjer je največ spletnega prometa – to je na prvi Googlovi strani, – so vedno ostrejši).

Offsite SEO optimizacija spletnih strani predstavlja izvajanje aktivnosti na drugih spletnih straneh (t.i. gradnja povratnih povezav iz drugih spletnih strani, ki kažejo nazaj na naše spletne strani (t.i. backlinks)) z namenom, da svojim spletnim stranem zgradimo več zaupanja.

Vsak “glas” (backlink) iz druge spletne strani, na našo, pomeni glas za večjo stopnjo zaupanja Googlu, v našo spletno stran (ob pogoju, da so ti “glasi” kakovostni in grajeni redno).

Eno in drugo (onsite + offsite SEO optimizacija) je potrebno izvajati redno.

Brez konsistentnega iskanja izboljšav na naših spletnih straneh in brez rednega pridobivanja vedno novih, kakovostnih “glasov” (backlinkov) iz spletnih strani, ki jim Google že zaupa, bodo naše spletne strani, med organskimi prikazi na Googlu, polzele v globino (če ne drugega, pa vsaj zaradi aktivnosti, ki jih na področju SEO optimizacije, izvaja naša konkurenca).

Ker celovita SEO optimizacija spletnih strani, predstavlja širši sklop SEO storitev, si celoten nabor aktivnosti, ki se izvajajo v okviru SEO optimizacije internetnih strani, poglejte na strani Seo optimizacija cenik.

Prikaz primerov SEO optimizacije spletnih strani

Spodaj je, iz primerov spletnih strani Mizarstvo.si (in nekaterih primerov spletnih strani, katerim je bila ali še vedno je, zaupana optimizacija spletnih strani na Seo-Praktik.si), prikazano kako se SEO optimizira posamezne elemente na spletnih straneh.

Kako se SEO optimizira naslov spletne strani

Naslov, imenovan tudi SEO naslov, oz. naslov, ki je viden med Googlovimi prikazi spletnih strani, se SEO optimizira tako, da je ključna beseda, za katero je optimizirana spletna vsebina (na katero pristane obiskovalec, po kliku na naslov), zapisana čimprej iz desne proti levi:

seo optimizacija naslova spletne strani

Za sestavo naslova, ki je prikazan v Googlu, med organskimi/naravnimi/neplačanimi prikazi, je na voljo do 65 znakov s presledki vred, preostanek prostora za ključno besedo pa se splača izkoristiti za marketinško privlačno besedilo, ki podrobneje pojasni o čem govori spletna stran (pri izkušenejših SEO optimizatorjih pa tudi zato, da se vanj vstavijo sekundarne ključne besede in sinonimi ter sorodne ključne besede, za katere je dodatno optimizirana spletna vsebina).

Kako se SEO optimizira meta opis spletne strani

Meta opis (tudi meta description) se SEO optimizira tako, da se, podobno kot pri SEO naslovu, ključna beseda, za katero je optimizirana spletna vsebina, vnese čimprej (iz leve proti desni) v opis.

Primer SEO optimizacije meta opisa za ponudbo vzmetnic v trgovini Pohistvo123.si

Spodaj poglejte primer meta opisa iz pohištvene spletne trgovine Pohištvo123.si, za spletno vsebino, optimizirano za ključno besedo, vzmetnice (Pohištvo123.si je ena izmed naših naročniških spletnih trgovin, za katero skrbimo za SEO optimizacijo, pri Seo-Praktik.si):

seo optimizacija meta opisa

Za razliko od SEO naslova, ki omogoča do 65 znakov, omogoča meta opis, vnos do cca. 160 znakov s presledki vred (Google občasno količino dovoljenih znakov v meta opisih, spreminja), upoštevajte pa tudi, da obstaja možnost, da četudi vi vnesete svoj meta opis, lahko Google, izbere svoj meta opis, ki ga prikaže v iskalniku (drugo besedilo iz spletne vsebine in ne vaš opis).

Tako za SEO naslov kot meta opis velja, da bi za vsako spletno vsebino (podstran), morala biti UNIKATNA.

Kako se SEO optimizirajo H oznake

H oznake so naslovi in podnaslovi spletnih vsebin.

Precej optimizatorjev spletnih vsebin zameša SEO naslov in H oznake oz. smatra, da je to eno in isto, ampak H oznake so naslovi in podnaslovi spletnih vsebin, ki se obiskovalcem prikažejo, potem, ko so že kliknili na SEO naslov, ki je prikazan v Googlu.

H naslovi (t.i. H oznake) se SEO optimizirajo tako, da so ključne besede (primarna + sekundarne) vključene v H oznake.

Primer SEO optimizacije H oznak za ponudbo cvetja v trgovini Sanjski-Sopek.si

Primer SEO ustreznega označevanja H oznak poglejte na spletni strani trgovine Sanjski-Sopek.si, kjer se ponuja raznovrstno cvetje:

seo optimizacija h oznak

Na zgornji sliki je ključna beseda “cvetje” vključena v t.i. H1 oznako (glavni naslov spletne vsebine) in tudi v H2 oznako (podnaslov, tudi naslov poglavja) spletne vsebine.

Kako se SEO optimizira spletna vsebina

Glavno pravilo SEO optimizacije posamezne spletne vsebine (na vsakem url naslovu posebej) je, da ravno prav krat, ponovimo ključno besedo v celotnem besedilu spletne vsebine, pri čemer pazimo, da je ta ključna beseda, razpršena po spletni vsebini, enakomerno (poleg upoštevanja zgornjih pravil).

Primer SEO optimizacije spletne vsebine za rastlinska mila TakoLepo.si

Spodaj je prikazana razpršenost ključne besede “rastlinska mila” v spletni trgovini TakoLepo.si:

seo optimizacija vsebine

Na sliki lahko vidite, da je spletna vsebina na url naslovu za rastlinska mila TakoLepo.si, enakomerno “zapolnjena” s ključno besedo rastlinska mila.

“Ravno dovolj krat”, enakomerno razpršeno ponavljanje ključne besede, načeloma pomeni, da ključno besedo ponovimo v 1% do 3% glede na količno vsega teksta na posameznem url naslovu.

Kako se SEO optimizira slike

SEO optimizacija slik na spletnih straneh se izvaja tako, da:

  • datoteke slik, ki jih nalagamo na spletne strani, naj bodo čim manjše (pod 100kb)
  • datoteke slik naj bodo poimenovane s ključnimi besedami za katere je optimizirana spletna vsebina v kateri se bodo nahajale slike
  • če je v posamezni spletni vsebini več slik, ostale slike poimenujemo s sinonimi in sorodnimi ključnimi besedami
  • vse slike opremimo z alt tag oznakami (ki jih poimenujemo s ključnimi besedami)
  • skrbimo za unikatnost in kakovost naloženih slik

Primer SEO optimizacije slik za zunanja igrala za otroke, podjetja Kreal

Primer SEO optimizacije slik poglejte na blogu spletne strani Kreal.si, kjer se predstavljajo posamezna zunanja igrala za otroke:

Na zgornji sliki so prikazane alt oznake posameznih slik znotraj blog zapisov za zunanja igrala za otroke Kreal.

Kako se SEO optimizira notranje povezave (t.i. internal links) spletnih strani

Notranje povezave (t.i. notranje povezovanje url naslovov iste spletne strani, med seboj), pomaga Googlu razumeti kateri url naslovi so za nas bolj pomembni (na njih kaže več notranjih povezav) ter tudi kakšna vsebina se nahaja na ciljanih spletnih podstraneh, na katere kažejo zgrajene notranje povezave.

Pri gradnji SEO ustreznih notranjih povezav je zelo pomemben anchor text na zgrajenih povezavah kakor tudi položaj zgrajenih povezav (v zgodbi spletne vsebine, na vrhu ali na dnu spletne vsebine, itd…).

Primer SEO optimizacije notranjih linkov za ključno besedo “prezračevanje”

Na spodnji sliki poglejte položaj in poimenovanje notranje povezave v vsebini, ki na portalu Varčevanje-energije.si govori o najpogostejših zmotah pri prezračevalnih sistemih:

seo optimizacija notranje povezave

Iz slike je razvidno, da je anchor text (modre črke v vsebini spletne strani), postavljen na vrh spletne vsebine (višje ležeča zgrajena notranja povezava ima večjo SEO moč kot zgrajena povezava v globini spletne vsebine), hkrati pa je povezava poimenovana s ključno besedo “prezračevanje”, tako, da je uporabnikom in obiskovalcem te spletne vsebine (in Googlu), takoj razumljivo kakšna vsebina se skriva za klikom na notranjo povezavo.

Kako se SEO optimizira zunanje povezave (outbound links)

Podobno kot velja za notranje povezave, velja tudi za zunanje povezave na spletni strani.

Zunanje povezave (t.i. outbound links/external links), so povezave, ki iz spletne vsebine na naših spletnih straneh, kažejo na spletne vsebine, na drugih spletnih straneh.

Outbound linki nakazujejo Googlu v kakšni soseščini želimo, da se naša spletna stran, pozicionira v iskalniku. Zato je smiselno, da zunanje povezave gradimo do spletnih strani, ki so tematsko sorodne naši panogi, seveda pa se tukaj ne dotikamo ravno konkurenčnih spletnih strani, ampak raje naših pr zapisov na morebitnih spletnih medijskih portalih, ali pa gradimo zunanje povezave do naših družabnih omrežij, študij s katerimi podpremo naše zgodbe na blogu spletne strani, itd…

Tudi pri SEO optimizaciji zunanjih povezav sta pomembna anchor in položaj zgrajenih outbound povezav, kakor tudi označba dofollow oz. nofollow na tovrstnih povezavah.

Primer SEO optimizacije zunanjih linkov na spletni strani ebonitete.si

seo optimizacija zunanje povezave
Primer outboud povezav na družabna omrežja, ki jih ima v nogi spletne strani bonitetna hiša Prva bonitetna agencija d.o.o.

Ena izmed najpogosteje uporabljanih variant gradnje zunanjih povezav je gradnja teh na socialna omrežja naših spletnih strani. Na ta način, z zunanjimi povezavami “zadovoljimo” aktualna SEO pravila in smernice, ki narekujejo, da mora vsaka spletna vsebina imeti zunaje povezave, po drugi strani pa na tak način obiskovalce svojih spletnih strani, pretvarjamo v sledilce na družabnih omrežjih. Zraven tega socialna povezanost spletnih strani vpliva tudi na večjo stopnjo kredibilnosti in zaupanja v samo spletno stran – saj na družabnih omrežjih lastniki in upravljalci spletnih strani, nastopamo kot fizične osebe.

SEO optimizacija spletnih strani in offsite SEO

Offsite SEO optimizacija spletnih strani predstavlja pojem, ki ga uporabljamo za gradnjo povratnih povezav iz drugih spletnih strani, nazaj na našo spletno stran.

Vse, zgoraj prikazane povezave, ki iz te spletne vsebine, na spletni strani Mizarstvo.si, kažejo na druge spletne strani, so t.i. povratne, offsite SEO povezave oz. backlinks.

Pri gradnji backlinkov so v svetu spletne optimizacije, razprave pretežno vezane na to kakšne povezave so učinkovite, katere povratne povezave so bolj kakovostne in koliko povratnih povezav potrebuje posamezna spletna stran, da se znajde na prvih mestih Googla.

Pri gradnji povratnih povezav veljajo v SEO optimizacijskem svetu, za najbolj kakovostne povratne povezave, t.i. kontekstualne povezave na tematsko sorodnih spletnih straneh in vsebinah, sicer pa je povezava bolj kakovostna v kolikor je link na povezavi bolj vreden samega klika.

Četudi zgradimo najmočnejšo povratno povezavo iz posamezne spletne strani, ta ne koristi kaj dosti, če nanjo ne klikne nihče.

Zato je zelo pomemben za kakovost povratnih povezav tudi sam “predgovor” oz. okoliški tekst okrog povezave (ki mora po SEO optimizacijskih pravilih) vsebovati ključne besede in t.i. “teaser” besedilo, ki obiskovalce vabi h kliku na posamezno povezavo.

Primer povratne povezave za spletno stran TriglavSkladi.si

Če bi želeli zgraditi povratno povezavo do url naslova, ki na spletni strani TriglavSkladi.si vodi do tečajnice skladov, bi takšno povezavo opremili npr. z anchor tekstom tečajnica skladi.

Načeloma v svetu offsite spletne optimizacije velja, da so kontekstualne povratne povezave, zgrajene iz vstopnih spletnih strani in iz t.i. SEO evergreen vsebin, močnejše, kot povratne povezave iz notranjih spletnih podstrani (npr. blog zapisov).

Tudi povratne povezave iz bolj obiskanih speltnih vsebin, sodijo med močnejše od tistih, na katerih povezava “leži” na redko oz. manj obiskani spletni strani.

Viri in dodatne informacije

1 – Primer SEO optimiziranega blog zapisa na spletni strani ETC Adriatic (za ključno besedo team building)
2 – SEO optimizacija naslovov (angl.)
3 – SEO optimizacija meta opisov (angl.)