» » » Strme račje stopnice

Strme račje stopnice

Ker smo v zadnji naši predstavitvi predstavljali izdelavo samonosilnih lesenih stopnic, so tokrat na vrsti strme račje stopnice. Izdelava teh, je zanimiva za stranke, ki morajo v svojih stanovanjih premagati razmeroma visoko etažno višino, katere hojnica je zaradi prostorskih ovir, krajša.

Če potrebujemo strme stopnice, je ena izmed možnosti tudi, da si damo izdelati račje stopnice. Primer takšnih opisujemo v nadaljevanju.

Strme račje stopnice imenujemo tiste stopnice, kjer so pohodne ploskve izmenično (vsaka druga) na desni strani, zaobljeno razširjene.

Da si boste lažje predstavljali, spodnja slika:

strme račjestopnice
Strme račje stopnice iz lesa in po meri. Prvo stopnico začnemo s širšo površino na desni.

Strme stopnice so ponavadi potrebne na ožjih in manjših hodnikih, v manjših predsobah, pogosto pa tudi na galerijah in hodnikih zgornjih prostorov iz katerih želimo imeti dostop do podstrešnih prostorov in podobno.

Podobno kot ostale vrste stopnic, velja tudi za strme račje stopnice, da jih je mogoče zaviti, polkrožno obdelati ali drugače prilagoditi prostoru.

Za material za strme stopnice se ponavadi uporablja polni, masiven les. Pri nas so najbolj priljubljene slovenske avtohtone trše vrste lesa, kot so hrast, bukev, akacija ali jesen.

Nekateri pa se odločijo tudi za mehkejše lesove, med katere spadajo češnja, javor in oreh. Zelo moderen je za strme stopnice tudi tropski les.

Strme račje stopnice in osnovni pojmi o stopnišču

Iz tehničnega stališča, moramo za izdelavo vseh vrst, ne samo strmih stopnic, poznati naslednje pojme:

  • dolžina in širina tlorisa (ki ju izmerimo na tleh spodnje etaže)
  • potrebna širina stopnišča
  • smer hojnice (pot po stopnicah je lahko ravna, zaokrožena, zavita v celoti (krožna))
  • število pohodnih ploskev
  • način obdelave čelne zapore (čelne ploskve so lahko odprte ali zaprte)
  • stranski nosilni element
  • tip in vrsto balkonske in stopniščne ograje (k čemer sodi tudi določitev izgleda in materiala polnila oz. stebričkov ograje, držala ograje in nosilnih stebrov ograje)

Iz čisto praktičnega vidika, pa predvsem za strme stopnice velja, da je bolje, so le te čimbolj široke (če prostor omogoča, običajno uporabimo širino med 80 in 120 centimetri). Za ozke prostore in prehode se tudi tu širina prilagodi (na sliki so strme račje stopnice s širino stopnišča 60 cm).

V vsakem primeru pa ob strme stopnice predvidimo močno in stabilno ograjo oz. držalo. Sila in uporaba s katero se oprimemo ograje, je pri strmih stopnicah, pač najprej varnostni, nato pa še estetski element.

strme fiksne stopnice
Ravne strme stopnice v podstrešni del stanovanja.

Sicer sodobna arhitektura in moderna stanovanja, katerih prostorih strmijo k odprtim stopniščem in zelo širokim stopniščnim pohodnim ploskvam, narekujejo, da so stopnice lahko izdelane tudi iz širših ploskev (celo okrog dveh metrov), a, ker v tem prispevku predstavljamo strme račje stopnice, bo za predstavitev le teh treba počakati do ene izmed naših naslednjih objav.

Za strme račje stopnice pa praviloma velja, da gre za ozke stopnice.

Od prostora, ki ga sicer imamo na voljo za stopnice, je odvisen tudi naklon stopnišča, globina pohodnih ploskev posameznih stopnic in pa seveda potrebno število stopnic.

Strme račje stopnice (imenovane tudi asimetrične stopnice) zahtevajo naklon tudi do 75 stopinj. Če naš prostor zahteva še večji naklon stopnic, se priporoča izdelava lestev (na primer za prehod na podstrešje).

Slika potrebnih višin in globin stopniščnih ploskev glede na naklon stopnic, je predstavljena spodaj:

strme stopnice naklon
Vir razlage: nemški arhitekt Ernst Neufert.

Ker so strme račje stopnice najpogosteje izvedene na ozkih prostorih, se izdelajo kot stopnice odprtega tipa. Odprte stopnice imenujemo te, ki nimajo čelne zapore, sicer pa čelno zaporo uporabljamo za stopnice (lahko tudi strme), če želimo stopnice uporabiti tudi kot ločilno enoto, ki ločuje dva bivalna prostora.

Ponavadi se za čelne ploskve uporabijo mdf vlaknene plošče.

Slika strmih račjih stopnic od zgoraj (na sliki je vidna še nedokončana montaža okrasnih letvic na okviru):

strme račje stopnice od zgoraj
Strme račje stopnice od zgoraj (nedokončana finalna montaža okrasnega okvirja).

Sicer pa je v tem primeru bilo potrebno seveda po merah izdelati še podstrešni okvir in vrata na zgornji površini.

Če tudi vas zanimajo strme račje stopnice, bomo veseli, če se nam boste oglasili, sicer pa v vsakem primeru želimo kakovosten izbor izvajalca, dobro ponudbo in kakovostno montažo.