» » » Opremljanje garderobnih sob z vgradnimi omarami

Opremljanje garderobnih sob z vgradnimi omarami

Pravgotovo ste ne samo iz naših objav, temveč tudi od drugod, že razbrali, da so glavne prednosti odločitve za vgradno omaro napram klasičnim garderobnim omaram, v izkoristku celotnega prostora ob katerega je omara postavljena, možnosti prilagoditve različnim prostorskim anomalijam ter uskladitve samih omar tako iz funkcionalnega kot estetskega vidika drugim prostorom in potrebam.

V prispevku v nadaljevanju so predstavljene vgradne omare ter garderobne sobe. Takšne v katere lahko tudi vstopamo in jih v nekaterih primerih uporabljamo tudi kot ločene garderobne sobe.

V sodobni gradnji hiš je prostor za postavitev ločene garderobne sobe pogosto že vnaprej predviden. Drugi stanovanjski prostori imajo ob vselitvi na voljo večje prostore, katerim uporabnost določimo šele z vselitvijo v njih, tretje bomo zasnovali sami s pomočjo kasneje vgrajenih pregradnih sten, pregradnih omar ali drsnih vrat.

V vsakem primeru gre spodaj za predstavitev primerov, kjer smo vgradne omare izdelovali v okviru garderobnih sob. Upam, da boste s predstavljenimi primeri dobili tudi zase idejo kako optimalno izkoristiti kakšno prostorsko nišo, kot, prostor v mansardi ali kje drugje.

Če vas pa zanimajo zgolj vgradne omare, pa smo malenkost daljšo predstavitev, namenjeno zgolj njim, objavili na povezavi.

.

Vgradna omara kot garderobna soba
ob bodoči spalnici

.

vgradne omare garderobne sobe
Vgradne omare garderobne sobe – ločen prostor ob spalnici.

.

Na sliki zgoraj, je predstavljena montaža garderobne sobe v za to vnaprej namenjen in pripravljen prostor ob spalnici (o spalnicah po merah naročnikov boste še več našli na povezavi).

Garderobni del bo v tem primeru ločen od spalnice, zaradi česar kasneje ne bo potrebno montaže dodatnih omar in komod. Tako bo v spalnici montirana zgolj postelja in dve nočni omarici, vsa garderoba pa bo ločena v zato namenjeni, ločeni garderobni sobi.

Vstop v garderobno sobo je v tem primeru izdelan iz drsnih vrat iz stekla bež barve. Enaka njej pa je tudi barva omarnih korpusov v notranjosti garderobne sobe. Sam prostor je kvadrataste oblike, dimenzij 3 x 3 metre, kar več kot zadošča za postavitev omar tako na hrbtni strani garderobne sobe, kot tudi na eni izmed stranskih sten.

V notranjosti lahko vidite, da je omara razdeljena na različno zasnovane prekate z raznovrstnimi policami, izvlečnimi predali ter klasičnimi obešalnimi palicami. V celoti smo tudi izkoristili kotne dele garderobne sobe, ki smo jih namenili dodatnim policam in prostoru za obešanje plaščev.

Kot velja v večini primerov, kjer je na voljo dovolj prostora v notranjosti garderobne sobe, so omare v sami sobi odprte in brez dodatnih vrat na posameznih prekatih. Na ta način se dodatno pridobi prostor v garderobni sobi, prihrani pri materialu in tudi preglednost nad vsebino, zloženo na posameznih policah in v omarnih prekatih je zato hitra in lepša.

Celotno garderobno sobo v tem primeru zapirajo zgolj ena, velika, vhodna drsna vrata.

Če vas zanima, je za pregled posameznih značilnosti vgradnih omar za različne prostore, spisana priložena objava.

.

garderobna soba vgradna
Pogled na garderobno sobo od spredaj.

.

Omarni prekati v notranjosti garderobne sobe ne segajo do vrha stropa. S čimer lahko prostor nad zadnjo polico izkoristimo za odlaganje kovčkov, sezonskih oblačil ali reči, ki jih ne potrebujemo vsak dan.

.

Vgradna garderobna omara v manjši prostorski niši

.

Nemalokrat se pri opremljanju stanovanj najde prostor, ki morda prvotno ni bil namenjen in zasnovan za garderobno sobo.
A bi ga lahko uporabili v te namene na primer ob prenovi prostorov ali ob prenovi samega pohištva.

Na sliki spodaj gre za tak primer.
Prikazuje opremljanje manjše garderobne sobe za masivnimi drsnimi vrati.

.

Zapolnitev prostorske niše za masivnimi drsnimi vrati
Preurejanje manjše prostorske niše v garderobno sobo.

.

Prostor, ki smo ga namenili za vgradnjo omar in polic na katerih bo odložena garderoba, je prvotno služil v povsem druge namene. Kot lahko razberete iz spodnje slike, se nahaja celo v mansardi.

Ponavadi so takšni prostori manjši.
Nekateri celo tako, da je vhod vanje izdelan iz vrat s klasičnim odpiranjem.
Drugim dodatno oviro predstavlja pomanjkanje dostopa naravne svetlobe ali elektro inštalacij za umetno svetlobo.
V teh primerih moramo biti pozorni na to, da z montažo vhoda v obliki predelne stene s takšnimi ali drugačnimi vrati, garderobni prostor za vrati, ne bomo dodatno zatemnili.

Podobno kot na prvem prikazanem primeru, pa tudi tukaj velja, da ni nobene potrebe po dodatnih vratih v notranjosti garderobne sobe.
Ker bi z njihovo montažo zgolj dodatno zmanjšali pohodni prostor v notranjosti garderobnega prostora.

.

opremljanje manjše garderobne sobe
Opremljanje manjše garderobne sobe.

.

Kako opremiti za garderobo
prostore nepravilnih oblik?

.

Poševni stropi, pomanjkanje strešnih oken in podobne reči, sta samo dve izmed najpogostejših ovir, s katerimi se srečajo lastniki, ko iščejo dodatne prostore za svojo garderobo.

Med ostale, tudi pogoste ovire, sodijo še raznorazne cevi in napeljave (radiatorske in plinske cevi), elektro omarice, dimniške prepreke in ovire, zidne izbokline, prostoske niše trikotnih in ostalih nepravilnih oblik, preozki prostor za postavitev omare in drugo.

V takšnih primerih je postavitev vgradne garderobne sobe, kot sta prikazani v zgornjih dveh primerih, nemogoča.
Kar pa ne pomeni, da teh prostorov ni mogoče uporabiti za nič.

Na sliki spodaj lahko vidite primer izkoristka zelo majhnega prostora v zgornjem delu stanovanju.
Ki ga “krasi” en kup ovir, ki smo jih omenili zgoraj.

.

prostorska niša
Prostorska niša nepravilnih oblik.

.

Slika prikazuje prostor, kjer je prostorska niša povsem nepravilnih oblik, obenem pa še v notranjost spuščena s poševnim stropom ter v globino zaključena s poševnimi zidnimi stenami. Gre pač za prostor pod streho.

Na levi je ravno dovolj prostora za postavitev širšega omarnega elementa, ob katerega smo postavili zgolj odprte police.
Dostop do vsebine na njih bo hiter in pregleden – saj zahteva samo prestavitev drsnih vrat s katerimi bomo celoten prostor zaprli.

V notranjosti, kjer se prostor začne nižati in ožati, so po meri narejeni, posamezni elementi.
V odvisnosti od potreb in želja lastnikov, kaj pač želijo v te prostore pospravljati.

V vsakem primeru je prostora premalo za montažo klasičnih omarnih predalov in elementov, zato smo rešitev poiskali s preprosto montažo aluminijastih nosilcev.
Ti so lahko dovolj ozki, da je lahko tudi stena nasproti njim, izkoriščena za dodatne omarne prekate.

.

Ko vgradne omare garderobne sobe

ne potrebujejo vrat

.

V nekaterih primerih se za opremljanje garderobne sobe z vgradnimi omarami lahko odločimo za opremo brez montaže vrat na garderobno sobo. Še posebej bo ta ideja prišla prav v primerih, če prostor za vrati nima naravne svetlobe ali mu je otežena ali onemogočena napeljava elektro inštalacij v notranjost.

Tak primer je na sliki spodaj:

.

garderobna soba brez vrat
Vgradne omare v notranjosti garderobne sobe brez vrat.

.

Svetli garderobni prostori

.

Osnovne sestavine, ki bodo vaš garderobni prostor osvetlile, so naravna ali umetna svetloba, uporaba belih barv (za notranje vgradne omare, za drsna vrata), bele stene ter uporaba ogledal. Temeljit prispevek o vrstah materialov, ki jih je mogoče uporabiti za vgradne omare garderobne sobe, je spisan v prispevku Vgradne omare in izbor materialov.

Pri izdelavi vgradnih omar in opremljanju garderobnih sob z njimi je najbolj praktična rešitev ta, da na drsnih vratih garderobnih sob, uporabimo namesto lesa ali stekla, kar ogledalo. Če je potreba, lahko dodatno ogledalo uporabimo na drsnih vratih, ki ga montiramo pred posamezne omarne prekate znotraj garderobnega prostora (slika spodaj).

.

garderobni prostor s kasetnimi drsnimi vrati
Garderobni prostor s kasetnimi drsnimi vrati.

.

Slika prikazuje primer opremljanja garderobne sobe s kasetnimi drsnimi vrati, v nadaljevanju prostora pa so hrbtni omarni prekati dodatno zaprti z drsnimi vrati v ogledalu. Še več primerov izdelanih garderobnih sob po meri je predstavljenih v prispevku z naslovom 3 predstavitve izdelanih garderobnih sob po meri.

Sicer pa predlagam, da za moderne vgradne omare garderobne sobe, pregledate tudi priloženo povezavo. Na njej je predstavljena izdelava garderobnih sob bolj iz vidika različnih stilov opremljanja posameznih ambientov.
V odvisnosti od prostora, ki ga opremljate.