» » » Kako se izdelujejo zunanja lesena vhodna vrata?

Kako se izdelujejo zunanja lesena vhodna vrata?

Zunanja lesena vhodna vrata že vrsto desetletij pomenijo več kot samo omogočanje vstopa v hišo. Bila so in so še vedno »statusni simbol«. Konstrukcijsko so zunanja vrata sorodna oknu in izdelavi balkonskih vrat in morajo zraven estetskih lastnosti zagotavljati tudi protivlomno varnost ter toplotno in hrupno izolativnost.

.

zunanja lesena vhodna vrata
Vhodna vrata – novogradnja.

.

Kako se izdelujejo zunanja lesena vhodna vrata?

.

Če smo pri oknih oblikovno nekoliko omejeni, oblikovanje in izdelava lesenih vhodnih vrat predstavlja izziv za našo kreativnost, saj lahko razporeditev in obliko polnil poljubno oblikujemo. Za zasteklitev se prav tako kot pri oknih, uporabljajo termoizolacijska stekla, ki pa niso samo prozorna kot pri oknih, ampak se kombinirajo s posebnimi stekli, ki vrata polepšajo, istočasno pa preprečijo nezaželene poglede v hišo.

.

vhodna lesena vrata s steklom
Izdelana zunanja lesena vhodna  vrata v kombinaciji s steklom.

.

Osnova vhodnih vrat je okvirna konstrukcija podboja in krila, ki se povezuje s čepnozareznimi vezmi. V okvirje se vgrajujejo stekla in polnila. Vratna krila se na podboj nasadijo z nasadili. Vrata zapiramo in zaklepamo s ključavnico in kljuko. Lesena odkapna letev odvaja vodo, namesto spodnjega prečnika podboja pa imamo kovinski prag. Tesnilo se vgradi v utor.

.

vhodna vrata
Dvokrilna zunanja vrata.

.

Polnila vhodnih vrat morajo imeti enak izolacijski faktor »u« kot steklo. Zato so zraven masivnega lesa po debelini kombinirana še z drugimi izolacijskimi materiali. Polnilo iz masivnega lesa pri spremembi klime okolice deluje (nabreka), zato moramo med okvirjem in polnilom pustiti zrak, da ne pride do pritiska na okvirne vezi.

Polnilo in steklo se v okvir vgrajujeta z zasteklitvenimi in pritrditvenimi letvicami, ki so lahko enostranske ali obojestranske.

.

vrata vhod
Vhodna vrata, kombinacija motno steklo.

.

Okovje omogoča odpiranje, zapiranje in zaklepanje vhodnih vrat. Odpiranje omogoča vrtilno okovje oz. različna nasadila. Zaklepanje omogočajo cilindrične ključavnice, ki zaklenejo krilo v eni ali več točkah (t. i. večtočkovno zaklepanje). Uporabljamo lahko tudi različne zapahe, npr. varnostni verižni zapah. Kukala nam omogočajo spremljanje dogajanja pred vrati, ne da bi jih odpirali.

.

zunanja vrata vhod
Zunanja lesena vhodna vrata, ločeno steklo, dekor.

.

Faze tehnološkega postopka izdelave zunanjih lesenih vhodnih vrat

.

  • izdelava vratnega krila
  • izdelava vratnega podboja
  • površinska obdelava
  • vgradnja okovja in tesnil
  • vgradnja stekla in polnil
  • vgradnja krila na podboj.

Faze tehnološkega postopka si sledijo po podobnem vrstnem redu, kot ga poznamo pri izdelavi oken. Elementi vratnih okvirjev se najprej lepijo po debelini v lepljence (če izdelujemo vrata iz lepljencev).

.

izdelava zunanjih vrat
Zunanja vrata na vhodu v blok.

.

Po štiristranskem skobljanju (pravokotnost), se vzdolžno profilirajo (brazdanje). Sledi faza izdelave konstrukcijskih vezi (čep in zareza). Za konstrukcijo krila je značilno, da ima lahko več vmesnih pokončnikov in vmesnih prečnikov. Za povezavo z osnovnim okvirjem moramo izdelati čepno-zadolbne vezi. Za izdelavo lukenj lahko uporabimo dva stroja, in sicer horizontalni vrtalni stroj ali verižni rezkalni stroj. Ta dva stroja uporabljamo tudi za izdelavo izvrtine za ključavnico, ki mora biti prilagojena vrsti in debelini cilindrične ključavnice (debelina običajno 16mm). Po brušenju in popravljanju napak se okvirji zlepijo in stisnjejo v okvirni stiskalnici ali s pomočjo ročnih mizarskih svor.

.

zunanja vrata novogradnja
Zunanja vrata – novogradnja.

.

Sledi tehnološka operacija vrtanja lukenj za ključavnico, kljuko, cilindrični vložek, nasadila in kukalo. Višine ključavnic in razporeditev nasadil so standardizirane. Na podboju se pripravijo izvrtine za prijemnik, vpadnice (večtočkovno zaklepanje) in nasadila.

.

moderna zunanja vrata
Moderna zunanja vrata.

.

Površinska obdelava je popolnoma enaka, kot jo poznamo pri izdelavi oken. Po dokončni osušitvi premaznih sredstev se vgradijo tesnila in okovje v za to pripravljene utore in izvrtine. Sledita vgradnja stekla in polnil, ki morata biti obojestransko zatesnjena s tesnilno maso (npr. silikonski kit).

 

Kako je standardiziran les za zunanja vrata
in ostalo stavbno pohištvo?

.

V preteklosti je bilo stavbno pohištvo (okna, vrata) za stanovanjske objekte v največji meri izdelano iz lesa, za industrijske objekte pa tudi iz kovin. To se je v zadnjem času temeljito spremenilo, saj v stanovanjskistavbi izdelujejo vedno več oken in vrat iz polimernih materialov, ojačenih s kovinskimi profili. Še vedno pa je pri objektih z leseno konstrukcijo in pri ljudeh, ki prisegajo na tradicijo, v uporabi leseno stavbno pohištvo.

.

lesena vhodna vrata
Estetska vhodna vrata.

.

Za stavbno pohištvo velja, da je standard za okna in vrata SIST EN 14251-1, ki obravnava vse proizvode ne glede na material, iz katerega so izdelani in v njem niso navedeni standardi za materiale. Obstaja pa tudi nekaj standardov za les za stavbno pohištvo, ki niso harmonizirani. Ti so npr. SIST EN 942, SIST EN 14220, SIST EN 14221 in drugi.

.

vrata les vhod

.

Če vas zanimajo zunanja lesena vhodna vrata, vas vabimo, da se preko spodnjih kontaktnih možnosti obrnete na nas in z veseljem vam bomo pripravili informativno ponudbo.